top of page

Algemene voorwaarden THE LOOKZ FOTOGRAFIE 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van THE LOOKZ. Bij het afnemen van producten en/of diensten ga je automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heb je bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kun je dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de dienst kenbaar maken.

 

De rechten van de foto’s blijven altijd eigendom van THE LOOKZ FOTOGRAFIE. En een naamsvermelding bij gebruik van foto’s is altijd verplicht. Zowel online als offline bij publicaties. 

 

Zodra de (aan)betaling is voldaan zijn de diensten van THE LOOKZ FOTOGRAFIE gereserveerd voor de boekingsdatum. Op deze datum zal de fotograaf geen andere opdrachten aannemen (indien geboekt voor een hele dag). De fotograaf zet alle beschikbare kennis in om mooie beelden te maken. THE LOOKZ FOTOGRAFIE geeft geen garantie op het maken van specifieke beelden. Het resultaat van de fotoshoot is een combinatie van de locatie, het weer, de kleding, eventuele styling, opvolging van aanwijzingen en aanwezigheid van omstanders. Het beste eindresultaat wordt behaald als de fotograaf de volledige artistieke vrijheid krijgt en hierin niet specifiek wordt gestuurd. 

 

In geval van ziekte of ongeval zal THE LOOKZ FOTOGRAFIE er alles aan doen een vervangende fotograaf te regelen.

 

De fotograaf gaat zeer nauwkeurig om met de beelden en maakt back-ups. Mochten er toch beelden verloren gaan dan wordt een evenredig deel van de kosten gerestitueerd. Na afleveren van beelden is de fotograaf niet verantwoordelijk voor eventueel verlies. De fotograaf kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade aan derde of materialen tijden de fotoshoot. 

 

De klant krijgt de foto’s aangeleverd in hoge resolutie / JPEG formaat. Het auteursrecht blijft bij THE LOOKZ FOTOGRAFIE. Privégebruik van deze foto’s is toegestaan. De foto’s mogen gebruikt worden voor prints, gedeeld worden op sociale media en persoonlijke websites (met naamsvermelding) en uitgedeeld worden aan familieleden en vrienden. Zolang ze maar niet te koop worden aangeboden. Commercieel gebruik van de foto’s is NIET toegestaan zonder toestemming van THE LOOKZ FOTOGRAFIE. Neem bij twijfel over het gebruik contact op.

 

Alle foto’s worden zonder logo aangeleverd. Bij online gebruik op bijvoorbeeld social media is het i.v.m. copyright verplicht THE LOOKZ FOTOGRAFIE te vermelden en te taggen in de foto @thelookfotografie. Bij offline gebruik volstaat The Lookz Fotografie of www.thelookz.nl als vermelding. 

 

Klant geeft middels het afnemen en/of reserveren van een fotoshoot akkoord op de algemene voorwaarden en geeft de fotograaf toestemming de gemaakte foto’s te gebruiken voor de website, blogs en social media. Als er enkele beelden zijn die liever niet gebruikt mogen worden kan dit worden aangeven. Wil de klant onder geen beding foto’s gepubliceerd hebben dan is het mogelijk om voor een verhoging van 25% van het factuurbedrag dit af te kopen. Dit percentage rekent de fotograaf omdat de beelden dan niet als marketingmateriaal gebruikt kunnen worden. 

 

THE LOOKZ FOTOGRAFIE mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. THE LOOKZ FOTOGRAFIE is niet verplicht dit vooraf te melden, al wordt indien mogelijk geprobeerd om je op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.

 

De nabewerking gaat van start na de fotoshoot en als de factuur volledig voldaan is. De RAW bestanden van de definitieve selectie worden beschouwd als halffabricaat en worden nooit inzichtelijk gemaakt. Je dient de auteursrechten van de fotograaf altijd in acht te nemen. Dit betekend dat je de foto’s nooit zelf mag (na)bewerken, ook niet in zwart wit. In geval van inbreuk op de auteursrechten ben je tenminste driemaal van de overeengekomen vergoeding aan THE LOOKZ FOTOGRAFIE verschuldigd. Onverminderd de toekomende schadevergoeding.

 

Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door THE LOOKZ worden aangepast.

bottom of page